ค่ายเพลง

ตราแผ่นเสียงบึงกุ่มเฮ้าส์

เราเชื่อว่าดนตรีมีแค่สองชนิด

คือดนตรีที่ดี และดนตรีที่ไม่ดี

เราจะคัดสรรเฉพาะดนตรีที่ดี

 

เยลโล่ว์ แฟง - แค่เพียง 7"

บึงกุ่ม 001

รายชื่อเพลง
หน้าแรก : เยลโล่ว์ แฟง – แค่เพียง
หน้าสอง : เยลโล่ว์ แฟง – อันเรียล (ซินดี้ซุยรีมิกซ์)

 

แผ่นเสียงหลากสีขนาด 7 นิ้ว / ผลิตจำนวนจำกัด 300 แผ่น
จำหน่ายเฉพาะในงานวันร้านแผ่นเสียงโลกที่ร้านแผ่นเสียงบึงกุ่มเฮ้าส์เท่านั้น